Aranžmani

Kanjon Pive i Pivsko jezero

Rezervišite aranžman

Okvirno trajanje ovog izleta je oko 4 sata.

Polazak iz rafting kampa je predviđen posle doručka oko - 08:30.

Reka Piva izvire iz vrela Sinjac na Goliji. Svojim tokom prolazi kroz gorostasne planine čineći spektakularan kanjon visine i do 1300m dužine oko 33km, na kom reka stvara izuzenu snagu koja je iskorišćena za gradnju hidroelektrane Mratinje (građenu imeđu 1967-1975).

Brana hidroelektrane Mratinje je visoka 220m i smatramo je jednom od najvećih u Evropi. Brana stvara Pivsko jezero,površine 12.5 kvadratnih km i dubine čak 188m. Nastankom ovog jezera u potpunosti je potopljeno naselje Plužine, koje je ponovo sagrađeno u neposrednoj blizini i Pivski manastir koji je kamen po kamen prenet na novu lokaciju. Nakon brane, Piva nastavlja prema Šćepan Polju, gde sa rekom Tarom čini velelepnu reku Drinu.

Rezervišite aranžman

Lokacija

Udaljeni smo 23 km od Foče i 2 km od Šćepan polja, graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.